STRAFRECHTADVOCATEN

Strafrechtadvocaat (strafadvocaat) of advocatenkantoor gespecialiseerd in strafrecht vinden op plaats in België.

strafrechtadvocaten.be

Strafrecht advocaten vinden in België op plaats.

Over Strafrecht en StrafrechtAdvocaten

 

Het strafrecht in België is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht) met aanvullend de procedurele spelregels volgens welke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht).Het materieel strafrecht omvat het Strafwetboek van 5 oktober 1867, de complementaire wetten, zoals de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de Wet op de Jeugdbescherming, de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (Probatie- wet), en dergelijke, alsook allerlei bijzondere wetten, zoals de Vreemdelingenwet, de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenophobie ingegeven daden, de Wet van 16 maart 1968 betref- fende de politie over het wegverkeer (Wegcode) en in feite alle rechtstakken die strafbepalingen bevatten, met name ook het fiscaal recht en sociaal recht.Een misdrijf is een gedraging die door de wet omschreven is en waarop een straf is gesteld. Het gaat om positieve gedragingen (daden, handelingen) en negatieve gedragingen (onthoudingen, verzuimen). Ze dienen door de wet omschreven zijn. Enkel de wet kan de materiële rechtsbron zijn van misdrijven en straffen. Er moet bovendien een straf op gesteld zijn (een gevangenisstraf of een strafrechtelijke boete).

 

 

Uitgelicht: Advocatenkantoor Partoens Van Haute

STRAFRECHTADVOCAAT

De primaire taak van de (strafrecht)advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden. De advocaat respecteert het beroepsgeheim, geeft blijk van loyaliteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij behartigt. Dat alles maakt hem als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar.Alle advocaten kunnen door hun opleiding en ervaring verschillende soorten zaken behandelen. In deze website worden de advocaten genoemd die gespecialiseerd zijn in strafrecht, ook al kan het voorkomen dat de betreffende advocaat meeerdere specialisaties heeft.

 

DE BALIE

De balie is het geheel van alle advocaten van een zelfde gerechtelijk arrondissement. België telt 27 gerechtelijke arrondissementen en dus 26 balies: 12 in Vlaanderen, 13 in Wallonië en 1 in Brussel. De laatste balie is samengesteld uit de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. De balie van Cassatie moet aan dit lijstje worden toegevoegd (Orde van de Advocaten bij het Hof van Cassatie).

De 26 balies in België zijn:

Aarlen (Arlon) | Antwerpen | Bergen (Mons) | Brugge | Brussel | Charleroi | Dendermonde | Dinant | Doornik (Tournai) | Eupen | Gent | Hoei (Huy) | Ieper | Kortrijk | Limburg | Leuven | Luik (Liège) | Marche-en-Famenne | Mechelen | Namen (Namur) | Neufchâteau | Nijvel (Nivelles) | Oudenaarde | Turnhout | Verviers | Veurne

BALIES IN BELGIE

In Vlaanderen, het Nederlandstalig gedeelte van België, zijn er 13 balies of ordes van advocaten. Deze zijn alle lid van de Orde van Vlaamse Balies de OVB.

Dit zijn die balies: Balie Antwerpen Balie Brugge Balie Brussel Balie Dendermonde Balie Gent Balie Ieper Balie Kortrijk Balie Leuven Balie Limburg Balie Mechelen Balie Oudenaarde Balie TurnhoutBalie Veurne.

Balies Hasselt en Tongeren werden met ingang vanaf 01-09-2016 samengevoegd tot balie Limburg.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands